Rok 2016 obfitował w liczne zadania, które z powodzeniem zakończyliśmy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze:

- rozbudowa systemu informacji drogowej na drodze S5 o system powiadamiania CB KomuniCATor, kamery ANPR do pomiaru czasu przejazdu oraz kamery poglądowe

- naprawa stanowiska do ważenia pojazdów dla ZDiT Łódź

- rozbudowa i utrzymanie 9 stacji systemu WiM w woj. wielkopolskim

- rozbudowa i utrzymanie 8 stacji systemu WiM na drogach krajowych w woj. lubelskim

- dobowy pomiar ruchu pojazdów na 5 przejazdach kolejowych w Gminie Szamotuły

2015:

- dostawa i montaż podzespołów oraz uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia w mieście Rzeszów. Stacje wyposażone w wagi, tablice zmiennej treści oraz kamery poglądowe i ARTR zamontowano przy ul. Lwowskiej, Warszawskiej, Podkarpackiej, Krakowskiej i Lubelskiej.

- pomiar ruchu z wykorzystaniem przenośnych stacji radarowych EasyCount na wybranych przejazdach kolejowych w Poznaniu

- pomiar i analiza ruchu z wykorzystaniem radarów, kamer ARTR i stacji EasyCount w 11 puntach na DK6 i S6

- wykonanie stacji ważenia w Bydgoszczy dla ZDMiKP (więcej informacji)

- wykonanie 5 zabudów Patroli Autostradowych

2014:

- budowa stacji preselekcyjnego ważenia na Autostradzie A2 km008+050

- dostawa 17 sztuk przenośnych stacji pomiaru ruchu EasyCount dla GDDKiA

- dostawa i montaż dwóch stacjonarnych jedno-mostowych wag dynamicznych VM-1.2 na przejściu granicznym w m. Połowce

- wykonanie systemu pomiaru czasu przejazdu przebudowywanego odcinka DW579 w Grodzisku Mazowieckim

- pomiar i analiza przepływu ruchu pojazdów z wykorzystaniem kamer ANPR w przekroju autostrady A2 na odcinku Emilia - Pruszków

- dostawa i montaż podzespołów oraz uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia na drodze DK8 w Białymstoku. W ramach budowy stacji  nasza firma zamontowała dwusetną płytę ważąca DAW 100!

2013:

- modernizacja stacji ważenia WITD w Byczynie i Kaszewach

- naprawa i przebudowa stacji preselekcyjnego ważenia na DK10 w miejscowości Wólka dla Gddkia Bydgoszcz

- dostawa, montaż i uruchomienie 3 stacji pomiaru ruchu AVC100 na 163km, 165km i 217km A2 dla Autostrada Wielkopolska S.A.

- wykonanie 7 zabudów pojazdów interwencyjnych dla Autostrada Eksploatacja S.A.

2012:

- Budowa preselekcyjnej stacji ważenia w m.Lubieszyn na przejściu granicznym PL-DE wyposażonej w system AVC100, wagi DAW100 oraz kamery ANPR.

- Dostawa, montaż i uruchomienie 2 stacji pomiaru ruchu AVC100 dla Autostrada Wielkopolska S.A.

- Instalacja pięciu stacji pomiaru ruchu na S5, S11, A-2 dla GDDKiA oddział w Poznaniu, wyposażonych w czujniki ruchu, w tym piezosensor w celu wykonywania pomiaru ilości osi przejeżdżających przez stanowisko pojazdów.

- Dostawa i montaż dwu-mostowej wagi dynamicznej VM2.2 dla firmy ROSSMANN SDP Sp.z o.o.

- Dostawa wag preselekcyjnych DAW100 dla budowy 8 stacji ważenia dla GDDKiA oddział Poznań oraz 3 dwustronnych stacji ważenia w ramach budowy systemu ITS dla ZDW w Bydgoszczy.

- Projekt ITS dla ZDW w Łodzi, w ramach którego dostarczyliśmy oraz zainstalowaliśmy 25 kamer ARTR (automatyczne rozpoznawanie tablic rej.), 25 kamer video-poglądowych, 25 sterowników oraz 20 wag preselekcyjnych DAW100

- Dostawa przenośnego systemu ważenia SAW dla Urzędu Miasta Białystok.

- Dostarczanie danych za pomocą przenośnych stacji pomiaru ruchu EASYCOUNT dla GDDKiA oddział Szczecin, Poznań, Kraków.

- Wykonanie zabudów specjalistycznych pojazdów interwencyjnych dla Autostrada Eksploatacja S.A.


- Przywrócenie pełnej funkcjonalności stacji preselekcyjnego ważenia w miejscowości Siedlec dla GDDKiA Poznań

Lata poprzednie:

Dostawa przenośnego systemu ważenia dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie przetargowej z dniem 21 grudnia 2010 r. sfinalizowaliśmy dostawę przenośnego systemu wag dla MZDW w Warszawie. Wykonane zadanie stanowi ważny element rozbudowy sieci kontroli przeciążenia pojazdów ciężarowych przemieszczających się po polskich drogach. Dzięki kontroli przeciążeń poszczególne jednostki odpowiadające za jakość dróg mają możliwość eliminacji zagrożeń związanych z procesem niszczenia nawierzchni na skutek przeciążenia pojazdów.

Zakończenie Generalnego Pomiaru Ruchu
Od stycznia do grudnia 2010 roku Firma CAT Traffic Sp. z o. o. realizowała Generalny Pomiar Ruchu, odbywający się na drogach DK 5, DK 32, DK24, DK 2, DK92 i A2 rejonu Nowy Tomyśl. W ramach projektu zapewniliśmy kompleksową obsługę jedenastu etapów pomiaru w dziewiętnastu punktach pomiarowych.

W drugim półroczu 2010 roku zrealizowaliśmy liczne dostawy przenośnych systemów ważenia dla instytucji państwowych, m. in. dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Zwoleniu oraz dla Zarządu Dróg powiatowych w Środzie Wlkp.

Dostarczyliśmy 24 stacjonarne wag dynamicznych DAW 100 do ważenia pojazdów w ruchu w ramach budowy stacji statystycznego ważenia pojazdów oraz 9 stacji automatycznego pomiaru ruchu dla budowy AOW.

Realizacje