Technika ważenia

 • przenośne wagi do pomiarów obciążeń koło/oś
 • stacjonarne wagi dynamiczne
 • budowa stacji ważenia pojazdów ciężarowych:
  • wagi typu HSWIM - ważenie przy dużych prędkościach, system preselekcyjnego ważenia
  • stacje statystycznego ważenia ( statystyki, naciski osi, masa całkowita, przeciążenia)
 • oprogramowanie
 • obsługa legalizacji wag ( zdjęcia )

Pomiar ruchu

 • stałe stacje pomiaru ruchu (zliczanie, klasyfikacja, pomiar prędkości, zdarzenia np. zator)
 • przenośne radarowe stacje pomiaru ruchu
 • analiza danych (wahania ruchu, max, min, procentowy udział danej kategorii pojazdów, itp.)
 • pomiar czasu przejazdu, pomiary odcinkowe:
  • kompleksowe badania ruchu - każdy typ drogi
  • wypożyczanie urządzeń pomiarowych
  • pomiary z użyciem kamer ANPR - podział na ruch tranzytowy, lokalny, struktura, badania kordonowe
  • odcinkowy pomiar prędkości
 • oprogramowanie

Elektronika drogowa

 • tablice zmiennej treści typu SZKOŁA
 • automatyczne odczytywanie numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu
 • automatyczny pomiar wysokości pojazdu z zapisem numeru rejestracyjnego w przypadku przekroczenia 4m
 • serwis elektroniczny
 • opracowanie specjalistycznego oprogramowania
 • video inspekcja placu budowy
 • inne nietypowe projekty z zakresu elektroniki drogowej
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń
 • lokalizacja pojazdów, przyczep kempingowych (2lata pracy bez wymiany baterii!)

Większość oferowanych urządzeń i systemów współpracuje ze znakami zmiennej treści (VMS).

Oferta