19 stycznia 2011

Dostawa i instalacja urządzeń w ramach ITS

Projekt realizuje konsorcjum firm Traxelektronik i CAT Traffic. Wdrożenie projektu Inteligentnego systemu transportu ma na celu monitorowanie i ochronę, przed niszczeniem, dróg wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zakres projektu obejmuje:

  • utworzenie dokumentacji projektowej oraz technicznej systemu złożnego z 8 stacji,
  • preselekcyjnego ważenia pojazdów, w tym 6 stacji jednostronnych i 2 stacji dwustronnych oraz 17 stacji monitorowania ruchu drogowego,
  • zaprojektowanie przyłączy elektrycznych oraz łączy bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy stacjami ważenia i stacjami monitorowania ruchu a serwerem centralnym oraz pomiędzy serwerem a punktami szczegółowej kontroli pojazdów,
  • wykonanie robót instalacyjno-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację,
  • dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu i ich uruchomienie.

Planowane zakończenie projektu przypada na 30.09.2011 r.

Dostawa i instalacja urządzeń w ramach ITS - mapa punktów GPR 2010

Mapa punktów GPR 2010

ITS to ogromny potencjał w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niedawno opublikowany przez OECD raport Road Safety Impact of New Technologies stwierdza, że w krajach OECD inteligentne technologie bezpieczeństwa ruchu drogowego każdego roku mogą uratować od śmierci w wypadkach aż 47 000 osób i są w stanie zredukować liczbę poszkodowanych w wypadkach nawet o około 40%. To więc oznacza możliwość zaoszczędzenia ok. 194 mld dolarów rocznie. Wyliczenia te opierają się na założeniu, że inteligentne technologie będą wprowadzone w sposób systemowy we wszystkich krajach OECD.