26 stycznia 2015

Budowa stacji preselekcyjnego ważenia na A2 km3+500 oraz km8+050

W końcu 2014 roku nasza firma zaprojektowała, zbudowała (wraz z dostawą urządzeń) i uruchomiła system preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w km3+500 (jezdnia południowa) oraz km8+050 (jezdnia północna) autostrady A2. Zakres zamówienia obejmował doposażenie stacji dynamicznego ważenia z płytami DAW100 i licznikiem AVC100 o kamery ARTR, kamery poglądowe z oświetlaczami, laserowy system przekroczenia wysokości, ultradźwiękowy system detekcji pojazdów na pasie ruchu wraz z wyznaczaniem zarysu pojazdu oraz serwer do obsługi stacji  i dystrybucji danych w dowolne miejsce dla użytkowników, zainstalowany w OUA „Ilanka”. System wraz ze znakami zmiennej treści dostarczonymi przez Trax Elektronik wykorzystywany będzie przez ITD.